Styreledelse

Styreledelse og styrearbeid handler om å skape verdier for bedriften og bedriftens eiere. Man trenger et veikart å gå etter, som styret og ledelsen må utarbeide for virksomheten. Hensikten er å kunne «se rundt neste sving» for å sette inn riktige tiltak, samt være best mulig forberedt på det som kommer eller kan komme.

Styreledelse og styrearbeid handler også om å sørge for at bedriften til enhver tid har tillit og et godt omdømme i sine omgivelser som hos ansatte, kunder, leverandører, kreditorer og andre.


Med omfattende erfaring fra styreledelse og ledelse i gründerselskaper tilbys følgende tjenester innen styreledelse:

  • Bistand til oppbygging av strukturer og oppbygging av forretning som bygger nødvendig tillit og omdømme i bedriftens omgivelser
  • Bistand til verdiskaping ved rådgivning til styret i sin styring av bedriften

  • Bistand til verdiskaping ved råd til styret ved emisjoner og kapitalforhøyelser

  • Bistand til planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger

  • Bistand til styret med forberedelse og planlegging før eventuelt salg av virksomheten

Din henvendelse