«Legg ikke ut på langtur uten trening og en erfaren guide/turleder»

Mine tjenester er forankret i selvopplevde erfaringer kombinert med solide teorikunnskaper


Styreledelse

En styreleder forutsettes å være verdiskapende. Med mer enn 25-års erfaring fra styreledelse og entreprenørskap har jeg solid kompetanse på området, og er opptatt av å skape verdier ved målrettet arbeid.

Som styreleder er det viktig å sette seg raskt inn i virksomhetens situasjon og utfordringer, kartlegge nå-situasjonen og se etter mulighetene som ligger der. Det er sentralt å få oversikt over eventuelle problemer og utfordringer i bedriften, for så å utarbeide mulige handlingsalternativer i samarbeid med nøkkelpersoner.

Jeg har som leder, styreleder og/eller advokat vært i flere slike prosesser i virksomheter, hvor jeg har gjennomført endringsprosesser og lyktes. Det fordrer imidlertid at man kan realisere en plan og at gjennomføring skjer i samarbeid med dyktige medspillere og partnere.

Tjenestene jeg tilbyr i tilknytning til styreledelse: