Salg av virksomhet

Stadig flere entreprenører og gründere erkjenner at realisering av opparbeidede verdier krever en annen kompetanse enn hva oppbygging og drift av virksomheten krever. Mål om fremtidig salg av virksomheten fordrer at planen og forberedelsene bør starte flere år før en gjennomføring av salg påbegynnes eller iverksettes.

Med solid erfaring fra gründervirksomhet og med forberedelse til salg av virksomhet tilbys følgende tjenester:

  • Bistand med drøftelser for forberedelse av plan om fremtidig salg
  • Bistand med utarbeidelse av plan, herunder mål, tiltak og innhold i planen.
  • Bistand og rådgivning til styre og ledelse for etablering av tiltak og kvalitetssikring av gjennomføring
  • Bistand til iverksettelse av salgsprosess når tiden er inne
  • Bistand til vurdering og inngåelse av avtaler med eventuelle konsulenter for bistand til prosessen
  • Bistand til ivaretakelse av bedriftens interesser ved iverksetting og gjennomføring av salgsprosessen
  • Bistand og rådgivning til styre og eiere ved vurdering og forhandlinger ved mottatte tilbud
  • Bistand til kvalitetssikring av «due diligence» – prosesser med avtaleparter
  • Bistand til kvalitetssikring av avtaler ved salgssituasjonen og gjennomføring av denne
  • Rådgivning for ivaretakelse av verdiene ved avsluttet salgsprosess

Din henvendelse