Restrukturering

Bedrifter og virksomheter kan ofte oppleve økonomiske utfordringer. Det er da sentralt å reagere før man havner utfor stupet, hvilket forutsetter at styret og ledelsen har evne til å se langsiktig, og oppdage og håndtere de potensielle utfordringene før det er for sent. Situasjonen må analyseres raskt og handlingsalternativene må vurderes og iverksettes.

En restrukturering av virksomheten er ofte nødvendig og riktig, og kan være det eneste alternativet før «stupet» er uunngåelig. Når man går inn for å restrukturere et foretak gjennomgås den regnskapsmessige balansen og virksomhetens reelle muligheter for å eksistere videre.

Med omfattende erfaring fra forretningsutvikling og styring, samt juridisk og økonomisk kompetanse tilbys følgende tjenester innen restrukturering:

  • Bistand til analyse av situasjonen ved vurdering av foretakets økonomiske situasjon
  • Bistand til vurdering av foretakets reelle muligheter for inntektsutvikling på kort og lengre sikt
  • Bistand til vurdering av foretakets kostnader og mulige endringer av disse
  • Bistand til vurdering av foretakets muligheter for å restrukturere selskapet ved realisering av verdier, reduksjon av gjeldsposter, tilføring av kapital og/eller likviditet
  • Bistand til utarbeidelse av plan for restrukturering og gjennomføring av restruktureringsprosessen

Din henvendelse