«Legg ikke ut på langtur uten trening og en erfaren guide/turleder»

Mine tjenester er forankret i selvopplevde erfaringer kombinert med solide teorikunnskaper


Seriegründer og virksomhetsutvikler

Som advokat, seriegründer og virksomhetsutvikler gir jeg rådgivning for økt vekst og verdiskaping i virksomheter. Jeg er opptatt av at virksomheter har en gjennomtenkt utvikling i retning mål.

Arbeid med å utvikle strategi-, markeds- og fremdriftsplaner bør vektlegges, og en proaktiv gjennomføring er svært viktig for gründer- og tidligfasebedrifter. Juridisk bistand og advokatbistand er også viktig for å bygge en virksomhets infrastruktur, og samarbeidsstruktur overfor kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Slik reduseres behov for bistand med problemløsning. Dette innebærer en  proaktiv ledelse i forkant, og som tenker realistisk planlegging, budsjettering, tiltak for salg og inntekter, og omsetter dette i praksis slik at utvikling av virksomheten skjer. Slik vil man redusere risiko for problemer, og øke sannsynligheten for større fokus på operativ virksomhet som gir omsetning og fortjeneste.

Jus for aksjeselskaper gir klare føringer og veiledning for hvordan selskaper skal styres og formuesforvaltning utøves. Uten tillit og et godt omdømme forvitrer forretningen. Tillit er ikke noe man har eller får, men noe man gjør seg fortjent til kontinuerlig. Tillit over tid bygger omdømme som igjen bygger forretning. For å gjøre seg fortjent til tillit er virksomheten avhengig av energiske og dyktige medarbeidere. Et viktig fokus er derfor å utvikle medarbeidere som igjen er med på å bygge forretningen.


Tjenestene jeg tilbyr innenfor bedriftsutvikling: