Kontraktsrett

I enhver forretningsvirksomhet inngås det daglig mindre eller større avtaler og kontrakter. Mange avtaler kan standardiseres, mens andre trenger skreddersøm. Skriftlighet er som oftest helt nødvendig for å sikre korrekt forståelse og en god gjennomføring av avtalene i praksis. Det skaper med andre ord rett fokus på det som betyr noe, som salg og fortjeneste.

Med lang erfaring som forretningsadvokat og fra forretningsutvikling tilbys følgende tjenester innen kontraktsrett:


  • Bistand til verdiskaping ved avdekking av områder i forretningsvirksomheten som har behov for avtaler/kontrakter, og for forretningsavtaler som skaper resultater.
  • Bistand til verdiskaping ved avdekking av juridisk og dermed økonomisk risiko

  • Bistand og rådgivning til verdiskapende løsninger

  • Bistand ved tolkning av allerede inngåtte avtaler

  • Bistand til verdiskaping ved utarbeidelse av aksjonæravtaler og andre interne avtaler

  • Bistand til verdiskaping ved utarbeidelse av avtaler med eksterne avtaleparter

  • Bistand til verdiskaping ved tolkning av kontrakter og/eller forhandlinger med avtaleparter

Din henvendelse