Forretningsjus og selskapsrett

Tradisjonelt sett tenker bedrifter og gründere først på juridisk bistand når et problem allerede har oppstått. Man bør imidlertid være mer proaktive i forkant, og bygge en juridisk bakgrunn allerede i forbindelse med utvikling av forretningen og virksomheten. Slik vil man redusere risiko for problemer, samt øke sannsynligheten for større fokus på omsetning og fortjeneste.

Forretningsjus i eksempelvis aksjeselskaper gir føring og veiledning for hvordan forretningen skal styres og formuesforvaltningen utøves.

Med lang erfaring som forretningsadvokat og fra forretningsutvikling og selskapsrett tilbys følgende tjenester innen forretningsjus og selskapsrett:


 • Rådgivning i valg av juridisk struktur for eierskap av formuesverdier

 • Bistand til styret og ledelsen i verdiskapende utvikling av virksomheten
 • Bistand og rådgivning ved etablering av selskaper
 • Bistand til verdiskaping i utvikling av virksomhet ved fokus på forretningsjuridiske spørsmål

 • Bistand til verdiskaping ved utarbeidelse av aksjonæravtaler og andre interne avtaler

 • Bistand til aksjonæravtalers innhold og gjennomgang av rettslige begrensninger
 • Bistand til samordning med selskapets vedtekter og aksjelov
 • Bistand til verdiskaping ved utarbeidelse av avtaler med eksterne selskaper/parter

 • Bistand til verdiskaping ved tolkning av kontrakter og/eller forhandlinger med avtaleparter

 • Bistand til verdiskaping ved bistand til styret i sin styring av bedriften

 • Bistand til verdiskaping ved bistand til styret ved emisjoner og kapitalforhøyelser

 • Bistand til styret ved planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger

 • Bistand til styret ved forberedelse og planlegging før eventuelt salg av virksomheten

 • Bistand til styret og ledelsen ved forhandlinger og/eller tvisteløsning

 

Din henvendelse