Forhandlinger

Forhandlinger er vanlig før inngåelse av avtaler, eller når en inngått avtale ikke oppfylles, gjennomføres eller den misligholdes.

Utgangspunktet for forhandlinger er svært forskjellige; man kan bli enige om fordeling av verdier hvor situasjonen er fastlåst og hvor man forhandler om størrelsen på en andel («kakedeling»). Man kan også forhandle om hvordan man kan bygge og utvikle andeler i samarbeid med forretningspartnere, slik at andelene blir større («kakebaking»).

Med solid juridisk kompetanse og forhandlingserfaring tilbys følgende tjenester innen forhandlinger:

  • Bistand i alle typer forhandlinger om avtaler for utvikling av forretningssamarbeid
  • Bistand i forhandlinger knyttet til avtaler om utvikling av eiendom

  • Bistand i forhandlinger om kjøp eller salg

  • Bistand i forhandlinger i ulike tvister av forskjellig art

 

Din henvendelse