Finans og forsikringsrett

Alle, både bedrifter og privatpersoner, har ulike avtaler med banker og/eller forsikringsselskaper om lån, investeringer og sparing, og/ eller skade- og personforsikringer. En slik avtale skal dekke et behov eller tilpasses en situasjon eller en kalkulert risiko. Da må situasjon og risiko først analyseres for så å tilpasses finans- og/eller forsikringsløsningen. I mange tilfelle opplever bedriften eller privatpersonen uforutsette hendelser og da er det helt sentralt at denne løsningen innfrir.

Med omfattende erfaring fra finans og forsikring tilbys følgende tjenester innenfor finans-, og forsikringsrett:

  • Uavhengig bistand til analyse av behov for finans- og eller forsikringsløsninger
  • Uavhengig bistand ved forhandlinger om løsninger og vurdering av tilbud fra finansinstitusjoner
  • Uavhengig bistand til løsning av oppståtte uenigheter eller tvister med finansinstitusjoner eller forsikringsselskaper
  • Uavhengig bistand i eventuelle nødvendige rettsprosesser

Din henvendelse