Arv

Familier og privatpersoner med betydelig formue har en utfordring i å ivareta verdiene for generasjoner som kommer. Det er en forpliktelse å ta vare på den formuen man har, en oppgave man ikke nødvendigvis ønsker å bruke tid på eller har kompetanse til å utføre.

Med solid juridisk kompetanse og erfaring fra finansrådgivning og formuesforvaltning tilbys følgende tjenester innen arverett:


  • Rådgivning i forbindelse med arv og arveplanlegging 

  • Bistand til kunder i valg av juridisk struktur for eierskap og styringsmodeller for familieselskaper
  • Rådgivning i forbindelse med generasjonsskifter
  • Bistand til kunder med opprettelse av testamente, ektepakt og lignende
  • Diskusjonspartner for kunder knyttet til optimalisering av skattemessige posisjon og skattemessige konsekvenser av ulike investeringer
  • Diskusjonspartner for kunder om overordnet aktivaallokering
  • Bistand ved fordeling av arv i familier
  • Bistand ved arvetvister

 

Din henvendelse