«Legg ikke ut på langtur uten trening og en erfaren guide/turleder»

Mine tjenester er forankret i selvopplevde erfaringer kombinert med solide teorikunnskaper


Advokat

Bedrifter og gründere kan være enda mer proaktive og forutseende for å redusere risiko for konflikter eller tvister. Dette fordrer imidlertid at veien analyseres og at turen forberedes og planlegges. Man legger ikke ut på langtur uten å ha tenkt igjennom ruta på forhånd.

Som advokat tar vi utgangspunkt i relevant jus for å analysere klientens sak, og faktiske forhold og deretter de ulike handlingsalternativene vurderes. 

Tjenestene jeg tilbyr som advokat: