KETIL R. SVEEN

Advokattjenester, styreledelse, virksomhetsutvikling

Utdanning

  • Advokatbevilling
  • Juridisk Embetseksamen 
  • Eksamener i ledelse og økonomi
  • Ingeniør bygg/anlegg 
  • Befalsskole

Kurs:

  • Obligatorisk advokatkurs.
  • En rekke kurs i ved Juristenes Utdanningssenter
  • Autorisasjonskurs i forsikring