Om Carine A. Rødningsby

Advokatfullmektig Carine A. Rødningsby

Carine A. Rødningsby er advokatfullmektig hos Advokatfirma Ketil R. Sveen MNA.

Carine har Master i Rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo i 2015. Hun har vært jurist hos oss på deltid i 2016, samtidig som hun arbeidet som førstekonsulent hos NAV Arbeid og ytelser Lillehammer.

Advokatfullmektig Carine A. Rødningsby kan bistå deg innenfor følgende rettsområder:

 • Arv
 • Separasjon/skilsmisse
 • Felleseieskifte mellom ektefeller
 • Økonomisk oppgjør etter samboerskap
 • Barnefordeling/samvær og underholdsplikt
 • Barnevern
 • Tvister i forbindelse med fast eiendom
 • Trygderett
 • Pengekrav
 • Forsikringsrett
 • Voldsoffererstatning

De fleste av ovennevnte sakstyper gir som hovedregel rett til fri rettshjelp, eller er dekket under din forsikring. Carine hjelper deg med å vurdere dette.