KONTORTID
MAN - FRE: 08:30 - 15:30

MOBIL: 99 58 12 00
KONTOR: 61 18 05 21

ketil@advokatsveen.no

Besøkskontor:
Etter nærmere avtale:
Tordenskjoldsgt 13, inngang C,
2821 Gjøvik

Forretningsadresse:
Tordenskjoldsgt 13, inngang C
2821 Gjøvik

Postadresse:
Postboks 20
2801 Gjøvik